Névadónkról

Intézményünk Székesfehérváron, a Széna téren található épületében

középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosokat lát el nappali és

bentlakásos formában

 

Névadónk táblája az intézményünk falán 

Az emléktáblát Szakál Antal alkotta. Az alkotást 1999. április 29-én avatták fel, Frim Jakab halálának 80. évfordulóján. A domborműves emléktábla felirata: Frim Jakab 1852-1919. Az értelmi fogyatékosok első magyaroszági intézetének megalapítója halálának 80. évfordulójára készítette „A szeretet szolgálatában” Alapítvány 1999-ben. (Forrás: szoborlap.hu)

Frim Jakab

Született: Körmend, 1852. május 1.Budapest, 1919. április 29. tanító, gyógypedagógus. Elsőként tárta fel Magyarországon az értelmi fogyatékosok nehéz sorsát és hozott létre számukra nevelőintézetet (Rákospalota, 1875). Nevéhez fűződik a gyógypedagógia fogalmának magyarországi bevezetése. 

„Minden gyermek külön veendő elő, a tanító figyelje vagy tanulja meg, mint kell vele bánni és mint győzheti le a testet és szellemet fogva tartó gyengeségeket. Erre vonatkozólag nem lehet pontos szabályokat állítani; egy valami állandó: hogy a tanító szeretetteljes bánásmód által a gyermekeket magához vonzza és hogy befolyást nyerjen náluk” (Frim, 1884, 50.) 

Élete: Gimnáziumi tanulmányait Nagykanizsán folytatta. Már fiatalon, 14 éves kora óta érdekelték a fogyatékossággal élő emberek, és elhatározta, hogy a későbbiekben nekik akar segíteni. Tanított Varasdon, Szentpéterfán, Körmenden és Sárváron. Kőszegen elvégezte a tanítói póttanfolyamot, majd jelentkezett a fővárosi Tanítóképezdébe. Budapesten kapott tanítói oklevelet. Két tanára támogatásával Trefort Ágost miniszter Frimet európai tanulmányútra küldte. Francia, holland, német és orosz gyógyintézeteket tanulmányozott, hogy hasonló hazai gyógyintézetet hozzanak létre. 1875. november 1-jén nyílt meg a Munka elnevezésű gyógyintézet Rákospalotán, ami részben az ő tapasztalatain, jártasságán alapult. 1896-ban a folyamatos anyagi problémák miatt felajánlotta az államnak. A gyakorlati nevelőmunka mellett széles körű tudományos munkásságot végezett. Mindig figyelemmel kísérte a pszichológia és pszichiátria legújabb kutatásait, ezáltal tudta alakítani és tökéletesíteni a gyógypedagógiai módszertanát.

Nevelőintézet létrehozása: Elsőként létesített nevelő intézetet értelmi fogyatékosok számára (1875). Tanulmányozta Európa-szerte a gyógypedagógiai munkát. A Munka nevű intézet sajnos hosszú éveken keresztül anyagi gondokkal küzdött, a társadalmi gyűjtések ellenére is. Csak alapítványok és Frim magánvagyona tartotta fent. Az intézet mindezek mellett fejlődött, a színvonal és az elért eredmények ismertté tették. 1877-től, Első magyar „hülyenevelő- és ápoló intézet” lett, melyet saját költségéből hozott létre. Az intézet sokat fejlődött, azonban 1896-ban végül fel kellett ajánlania az államnak.

Az Intézet jelentősége: Tevékenységével nemcsak az értelmi fogyatékosok intézményes gyógyító nevelésének, hanem az ápoló intézetek alapjait is ő rakta le. A korabeli sajtó foglalkozott Frim Jakab munkásságával, ennek több oka is volt: az ügy újszerűsége, valamint a téma iránti fokozottabb igény jelentkezése. A nevelés elsődlegességét hirdette, az intézet vezetését pedagógusokra bízta, és a vallásos nevelést tartotta a legfőbb gyógyító-nevelő eszköznek.

Tudományos munkássága: A gyakorlati nevelőmunka mellett széles körű tudományos munkásságot is kifejtett. A betegek oktatása és gondozása mellett állandó figyelemmel kísérte a pszichiátria és pszichológia legújabb eredményeit, kutatásait és ezek segítségével tudta alakítani a gyógypedagógiai módszertanát.

1884-ben Frim Jakab vezette be a gyógypedagógia fogalmát a magyar pedagógiai szakirodalomba.

Felosztása szerint a gyermeki tompaelméjűségnek három foka van:

1.      tompaelméjűek, akiket szoktatni lehet

2.      betegelméjűek, akik fejlődésre képesek

3.      gyengeelméjűek, akik képesíthetők

Módszerei, nevelési szemlélete: A zenét az egyik legfontosabb képzőeszköznek tartotta, valamint az emlékezet fejlesztését történetek újramondásával. A tanítók figyelmét a szeretetteljes bánásmódra és a nagyfokú türelemre hívta fel.

Az előkészítő tanítás utáni iskoláztatásnál a szemléleti oktatást helyezi előtérbe. Felismerte, hogy fontos a hozzá kerülő gyermek korábbi adatainak, élete eseményeinek ismerete is, ezzel a mai anamnézis lap elődjét fedezte fel. Tantervet és órarendet nem készített, elveit és módszereit vázlatosan jegyezte le. Frim külön tanulmányozta azokat a szakmákat, amelyekben neveltjei meg tudják állni helyüket. Szerinte a társadalom számára hasznos szakmát kell tanítani a szellemi fogyatékosoknak, hogy ezzel is segítsék számukra az életbe való beilleszkedést, integrálódást. A nevelés alapja szerinte a szoktatás az engedelmességre, a rendre, valamint a társas életre. “Az értelmi fogyatékos gyerekeket nem elég megóvni, menhelyet létesíteni számukra, hanem gyógyítani, nevelni és képezni kell, hogy legalább félig hasznavehető egyéniségekké válhassanak.”

Céljai: Kollégáival azt tervezték, hogy az egész társadalom segítségével a szellemi fogyatékossággal élőket visszaadják az életnek, megkeresik számukra a képességnek megfelelő helyet, valamint felhívják a közvélemény figyelmét arra, hogy ápoltjaik sorsa milyen szánalmas és hogy megteremtik a legszélesebb összefogást.

Művei:

1.      A hülyeség és a hülye intézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire (Bp., 1884.)

2.      A hülyék és gyengeelméjűek budapesti prospektusa (Bp., 1898.)

Elismerései:

• 1876-ban a philadelphiai egyetem a pszichológiai tudományok doktora címet adományozza számára

• 1879-ben Párizsban aranyéremmel tüntették ki. Jóval később hazánkban is elismerték.

Magyarországon több intézménynek névadója, például: a tiszalöki Frim Jakab Általános Iskola – Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium; a szombathelyi Frim Jakab Általános Iskola; Budapesten a XIII. kerületben a Frim Jakab Napköziotthon, ami 1991-ben jött létre; Vácegresen a Frim Jakab Lakóotthon. Székesfehérváron pedig a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon.

 

Forrás: Wikipédia

 

 

Az oldalt készíti: Komáromy Orsolya. Honlappal kapcsolatos észrevételekért írjanak: ide

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük