Aktuális

Térítési díjak:
2015-től ismét változtak! (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete alapján)
Nappali ellátás
                  étkezéssel: jövedelemtől függően: max. 1 340Ft/fő/nap
                  étkezés nélkül: 400 Ft/fő/nap
Átmeneti otthonjövedelemtől függően: max. 3 165 Ft/fő/nap 
                                                          max. 94 950 Ft/fő/hó
Tartós bentlakás: jövedelemtől függően: max. 3 650Ft/fő/nap
                                                           max. 94 950 Ft/fő/hó

 

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások téritési díjáról
(hatályos 2012. 01.  01-től)
 
19.§ A fizetendő személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a folyó évi hátrralékot … nyilván kell tartani.
28.§ 
(1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére … a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizteni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.
(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére 
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távolllét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,
b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni.
 
(6) E § szabályait az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre is alkalmazni kell.